"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде." 
 Китайска поговорка